dystopie

Waar gaat Leegland over?

Wat blijft er over van Nederland als de dijken breken en het land overstroomt? Wat blijft er over van Nederland als na oorlog, ziekte en geweld een militaire dictatuur aan de macht komt? Is er nog hoop op een beter bestaan? Misschien ver weg in het noorden, in Leegland?

Dystopische boektrailer